Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2018/ 2019

Rekrutacja do Publicznego Przedszkola w Brąszewicach na rok szkolny 2018/ 2019 odbywać się będzie w terminie od 5 marca do 16 marca 2018 roku. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z wymaganymi dokumentami należy pobrać u dyrektora przedszkola i złożyć w określonym terminie. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do Publicznego Przedszkola w Brąszewicach znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce "Rekrutacja".

Dbamy o zdrowie

W roku szkolnym 2016/ 2017 nasze przedszkole dołączyło do Wojewódzkiej Sieci Szkół Przedszkoli Promujących Zdrowie.