Rekrutacja 2019 - 2020

 REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

Rekrutacja do Publicznego Przedszkola w Brąszewicach na rok szkolny 2019/2020 odbywać się będzie w terminie od 4 marca do 15 marca 2019 roku.

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z wymaganymi dokumentami należy pobrać u dyrektora przedszkola i złożyć w określonym terminie.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy harmonogram czynności postępowania rekrutacyjnego określony w załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2019 Wójta Gminy Brąszewice z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brąszewice na rok szkolny 2019/ 2020. 

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do Publicznego Przedszkola w Brąszewicach

 

Lp.

Postępowanie  rekrutacyjne

 

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 04.03.2019r. do 15.03.2019r.

od 13.05.2019r.  do 17.05.2019r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 i 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.)

od 18.03.2019r. do 31.03.2019r.

od 20.05.2019r. do 24.05.2019r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych  

01.04.2019r.

27.05.2019r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 02.04.2019r. do 08.04.2019r.

od 03.06.2019r.  do 05.06.2019r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

09.04.2019r.

06.06.2019r.

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (Zasady rekrutacji 2019-2020.pdf)Zasady rekrutacji 2019-2020.pdf[ ]215 Kb