Rekrutacja 2017 - 2018

 REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

Rekrutacja do Publicznego Przedszkola w Brąszewicach na rok szkolny 2017/2018 odbywać się będzie w terminie od 18 kwietnia do 28 kwietnia 2017 roku.

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z wymaganymi dokumentami należy pobrać u dyrektora przedszkola i złożyć w określonym terminie.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy harmonogram czynności postępowania rekrutacyjnego określony w załączniku  do Zarządzenia Nr 8/2017 Wójta Gminy Brąszewice z dnia 6 kwietnia 2017 roku. 

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do Publicznego Przedszkola w Brąszewicach

 

Lp.

Postępowanie  rekrutacyjne

 

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 18.04.2017r. do 28.04.2017r.

od 16.06.2017r.  do 20.06.2017r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 i 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

od 02.05.2017r. do 05.05.2017r.

od 21.06.2017r. do 22.06.2017r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych  

08.05.2017r.

23.06.2017r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 09.05.2017r. do 15.05.2017r.

od 26.06.2017r.  do 29.06.2017r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

19.05.2017r.

30.06.2017r.