Rekrutacja 2018 - 2019

 REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

Rekrutacja do Publicznego Przedszkola w Brąszewicach na rok szkolny 2018/2019 odbywać się będzie w terminie od 5 marca do 16 marca 2018 roku.

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z wymaganymi dokumentami należy pobrać u dyrektora przedszkola i złożyć w określonym terminie.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy harmonogram czynności postępowania rekrutacyjnego określony w załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2018 Wójta Gminy Brąszewice z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brąszewice na rok szkolny 2018/ 2019. 

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do Publicznego Przedszkola w Brąszewicach

 

Lp.

Postępowanie  rekrutacyjne

 

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 05.03.2018r. do 16.03.2018r.

od 14.05.2018r.  do 18.05.2018r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 i 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.)

od 19.03.2018r. do 23.03.2018r.

od 21.05.2018r. do 25.05.2018r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych  

26.03.2018r.

28.05.2018r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 27.03.2018r. do 03.04.2018r.

od 04.06.2018r.  do 08.06.2018r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

06.04.2018r.

11.06.2018r.