Przedsięwzięcia i osiągnięcia

 

Planowane wydarzenia w roku szkolnym 2018/2019:

 1.Pasowanie na przedszkolaka.

2.Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego - USC w Brąszewicach.

3. Akademia z okazji stuletniej rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

4.Jasełka.

5.Dzień Babci i Dziadka.

6.Bal przebierańców.

7.Festyn rodzinny.

8.Zakończenie roku szkolnego.

Inne działania związane z realizacją programów:

1.Sprzątanie świata.

2.Dzień Przedszkolaka.

3.Dzień Biały.

4.Dzień Pluszowego Misia.

5.Mikołajki.

6.Dzień Zielony.

7.Dzień Marchewki.

8.Dzień Ziemi.

Akcje charytatywne:

1."Góra grosza".

2."Nakręć się na pomaganie".

3."Marzycielska poczta".

4."Książka dla szpitala".

5."BohaterON - włącz historię" - kartka dla powstańca.


"BOHATERON" - kampania ogólnopolska
W tym toku szkolnym nasze przedszkole wzięło udział w ogólnopolskiej kampanii o tematyce historycznej ,,BOHATERON''. Wszystkie grupy wraz z wychowawcami przygotowały oraz wysłały do uczestników Powstania Warszawskiego symboliczne kartki.
W efekcie pogłębiły swoja wiedzę na temat naszej ojczyzny, a nasza placówka otrzymała podziękowanie za udział w akcji.

 ,,Kreatywne przedszkole- twórczy maluch'' - certyfikat

W marcu 2019r. Publiczne Przedszkole w Brąszewicach otrzymało certyfikat ,,Kreatywne przedszkole- twórczy maluch''. Podstawą otrzymania certyfikatu był udział w ogólnopolskim konkursie ,,Kreatywne przedszkole- twórczy maluch'' oraz wykonanie zadań konkursowych przewidzianych regulaminem.
 Przedszkole przystępując do konkursu przyjęło na siebie zadania, których wykonanie było oceniane przez jury punktowo, w skali ,,1-10''. Warunkiem do otrzymania certyfikatu ,,Kreatywne przedszkole – twórczy maluch '' było uzyskanie co najmniej 80% punktów za 4 spośród 8 zadań. Oceny dokonywano na podstawie sprawozdań, wyników konkursów, zdjęć przesyłanych do jury.
Celem konkursu było kształtowanie kompetencji kluczowych dzieci w wieku przedszkolnym; ukazanie ich roli i znaczenia w procesie uczenia się przez całe życie oraz przygotowanie dzieci do życia społecznego i funkcjonowania w dorosłym życiu, dostarczanie okazji, które pozwolą wyrobić w dzieciach odpowiednie nawyki i zdobyć umiejętności praktyczne, a także przez działanie umożliwią kształtowanie odpowiednich postaw.

Nasza placówka zorganizowała:
• międzyszkolny konkurs piosenki ,,Piękna nasza Polska cała'' dla dzieci w wieku przedszkolnym z terenu naszej gminy.
• uroczystość przedszkolną ,,100 LAT NIEPODLEGŁEJ'' z okazji 100 -lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, której celem było poznawanie, przeżywanie oraz kreowanie kultury regionalnej i narodowej, a także prezentowanie przez dzieci umiejętności wokalnych, recytatorskich i teatralnych przed społecznością przedszkolną.
• akcje charytatywne z udziałem dzieci i ich rodzin oraz wolontariat,, Razem na święta'', ,,Pomoc zwierzynie leśnej'' – zbiórka karmy.
• przygotowała pracę plastyczną z wykorzystaniem surowców wtórnych, czyli działania uświadamiające dzieciom potrzebę dbania o środowisko naturalne.

Kreatywne - certyfikat


W tym roku szkolnym nasze przedszkole wzięło udział w:
-ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”

Dyplom

 

-ogólnopolskim programie „Kubusiowi Przyjaciele Natury”

Dyplom

 

-Gminnej Spartakiadzie Sportowej w Chajewie

Dyplom