Rada rodziców

Rada Rodziców
SKŁAD RADY RODZICÓW PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA
    W BRĄSZEWICACH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

Przewodnicząca: Agnieszka Dąbrowska
Z-ca przewodniczącej : Agnieszka Owczarek

Sekretarz: Wioletta Dubiel - Salamon
Skarbnik: Ewa Rygas
Z- ca skarbnika: Ewa Zaton - Smok