Rada rodziców

Rada Rodziców
SKŁAD RADY RODZICÓW PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA
    W BRĄSZEWICACH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

Przewodnicząca: Zaton - Smok Ewa
Z-ca przewodniczącej : Szymaszek Katarzyna

Sekretarz: Gałka Katarzyna
Skarbnik: Rygas Ewa
Z- ca skarbnika: Dubiel - Salamon Wioletta