Rada rodziców

Rada Rodziców
SKŁAD RADY RODZICÓW PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA
    W BRĄSZEWICACH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

Przewodnicząca: Paulina Kulig
Z-ca przewodniczącej : Agnieszka Dąbrowska

Sekretarz: Wioletta Dubiel - Salamon
Skarbnik: Ewa Rygas
Z- ca skarbnika: Monika Ochota

Trójki grupowe:

Oddział I (grupa 3-,4-latków - grupa ranna)
1. Paulina Kulig
2. Wioletta Dubiel - Salamon
3. Aldona Ciołek

Oddział II (grupa 5-latków)
1. Agnieszka Dąbrowska
2. Agnieszka Owczarek
3. Katarzyna Stodulska

Oddział III (grupa 6-latków)
1. Monika Ochota
2. Katarzyna Andrych
3. Ewa Zaton - Smok

Oddział IV (grupa 3-,4- latków - grupa popołudniowa)
1. Ewa Rygas
2. Dominika Stawirej
3. Kamila Michalak