Programy realizowane w latach 2018/ 2019

PROGRAMY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE REALIZOWANE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019


- Program edukacji przedszkolnej „ Wokół przedszkola” Małgorzata Kwaśniewska i Wiesława Żaba-Żabińska
 
- Program zdrowotny „ Witaminy jemy więc zdrowi będziemy” , "Sport uprawiamy, bo o zdrowie dbamy"

- Program edukacji antynikotynowej „ Czyste powietrze wokół nas”

- Program "Kreatywne przedszkole - twórczy maluch" realizowany w ramach ogólnopolskiego konkursu dla przedszkoli w celu uzyskania certyfikatu "Kreatywne przedszkole"

-Program innowacyjny "Mały badacz"

 

Programy własne nauczycieli:

- Program adaptacyjny „Małymi kroczkami do sukcesu ”.

- Program ekologiczny „ Chrońmy nasz wspólny dom – Ziemię”

- Program pracy z dzieckiem zdolnym

- Program profilaktyczny z zakresu wspomagania rozwoju mowy u dzieci w wieku przedszkolnym "Od głoski do zdania"

- Program nauczania religii "Kochamy dobrego Boga", "W radości dzieci Bożych"

- Program nauczania języka angielskiego dla dzieci w wieku 3-6 lat

- Program zajęć logopedycznych w przedszkolu