Programy realizowane w latach 2017/ 2018

PROGRAMY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE REALIZOWANE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018


- Program edukacji przedszkolnej „ Nasze Przedszkole” Małgorzata Kwaśniewska i Wiesława Żaba-Żabińska
 
- Program zdrowotny „ Witaminy jemy więc zdrowi będziemy” , "Sport uprawiamy, bo o zdrowie dbamy"

- Program edukacji antynikotynowej „ Czyste powietrze wokół nas”

Programy własne nauczycieli:

- Program Adaptacyjny „Małymi kroczkami do sukcesu ”.

- Program ekologiczny „ Chrońmy nasz wspólny dom – Ziemię”

- Program pracy z dzieckiem zdolnym

- Program profilaktyczny z zakresu wspomagania rozwoju mowy u dzieci w wieku przedszkolnym "Od głoski do zdania"