Historia przedszkola

Przedszkole w Brąszewicach powstało w połowie lat 50-tych przy szkole podstawowej. Dwukrotnie zmieniano siedzibę naszej placówki, wynajmując budynki od osób prywatnych. W latach 70-tych przeniesiono przedszkole do niewielkiego, drewnianego obiektu, w centrum Brąszewic. Znajdowały się w nim: 2 sale zajęć i 1 sala zabaw, kuchnia, magazyn żywieniowy, szatnia, toalety. W otoczeniu był wydzielony i ogrodzony teren przeznaczony na plac zabaw. Początkowo przedszkole było placówką dwuoddziałową, czynną od 8-16. Uczęszczało do niej 30-ro dzieci. W kolejnych latach sukcesywnie zwiększała się liczebność wychowanków. Została utworzona trzecia grupa - popołudniowa. Czas pracy placówki został wydłużony do 10 godzin dziennie.
W budynku przedszkola przez lata wykonywane były drobne prace modernizacyjne, ale przestał on spełniać warunki bezpieczeństwa zgodnie z aktualnymi wymaganiami.
W 2007r. Rada Gminy podjęła decyzję o budowie nowego Przedszkola. Na ten cel zaadoptowano i rozbudowano budynek po byłym Komisariacie Policji. Prace trwały 2 lata i zostały zakończone w grudniu 2009 roku.
Szczególne znaczenie dla całej społeczności przedszkolnej ma data 1 luty 2010 roku. W tym dniu po raz pierwszy wprowadziliśmy dzieci i rozpoczęliśmy prace w nowym budynku przedszkola.
16 lutego 2010 roku odbyła się wspaniała uroczystość otwarcia z udziałem władz gminy, wielu zaproszonych gości, rodziców i naszych przedszkolaków. Dzień ten pozostanie w naszej pamięci, jako wyjątkowy i niezapomniany.
Obecnie nasza placówka mieści się w pięknym, nowoczesnym budynku, dostosowanym do potrzeb i wieku naszych wychowanków. Dzieci mają  do dyspozycji 3 przestronne, bezpiecznie urządzone sale zajęć, sale do ćwiczeń i zabaw ruchowych, jadalnię, szatnię i duże hole. Wszystkie sale zostały wyposażone w nowe mebelki, kąciki tematyczne i kąciki zainteresowań, pomoce dydaktyczne i zabawki.
Ze względu na duże potrzeby środowiska lokalnego w roku szkolnym 2011/2012 został utworzony dodatkowy oddział. Placówka czynna jest od godziny 8 do 18. W roku bieżącym 2012/2013  uczęszcza do niej 92 dzieci, zgrupowanych w cztery oddziały według zbliżonego wieku.