Ramowy rozkład dnia

 

 

8.00 – 8.30 Przychodzenie dzieci do przedszkola. Zabawy wg inwencji dzieci lub z niewielkim udziałem nauczyciela. Konsultacje z rodzicami.

8.30 – 8.45 Ćwiczenia poranne.

8.45 – 9.00 Przygotowanie do śniadania. Zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe. Rozwijanie umiejętności kulturalnych i estetycznych.

9.00 – 9.20 Śniadanie. Nabywanie umiejętności kulturalnego spożywania posiłków. zachowania porządku wokół siebie i prawidłowej postawy.

9.20 – 9.30 Zabiegi higieniczne

9.30 – 10.30 Wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie dydaktycznych zajęć programowych.

10.30–10.45 Zabawy swobodne lub kierowane przez nauczyciela np. muzyczno - ruchowe, zabawy w kącikach zainteresowań, kącikach tematycznych. 

10.45-11.45 Pobyt na świeżym powietrzu: zabawy, spacery, wycieczki, eksperymentowanie, obserwacje przyrodnicze, prace w ogródku przedszkolnym.

11.45-12.00 Zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe.

12.00-12.30 Obiad. Doskonalenie umiejętności samodzielnego i kulturalnego spożywania posiłków.

12.30-13.00 Odpoczynek. Zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnym. Praca indywidualna z dziećmi.

13.00-13.50 Zabawy i gry dydaktyczne, badawcze, konstrukcyjne, ćwiczenia słownikowe i gramatyczne, zabawy graficzne, praca indywidualna, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci. Religia w grupach 3,4,5- latków.

13.50-14.00 Prace porządkowe. Zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe, wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania.

14.00-14.20 Podwieczorek

14.20-16.00 Dowolna działalność dzieci, zabawy w sali lub na powietrzu. Kontakty indywidualne z rodzicami.


Religia

Grupa żółwików: poniedziałek 13.00 - 13.15; środa 13.00 - 13.15
Grupa sarenek: poniedziałek 13.15 - 13.45, środa 13.15 - 13.45
Grupa lisków: poniedziałek 8.00 - 8.30, środa 8.00 - 8.30

J. angielski

Grupa żółwików: poniedziałek 11.15 - 11.30; środa 11.15 - 11.30
Grupa sarenek: poniedziałek 11.30 - 12.00, środa 11.30 - 12.00
Grupa lisków: poniedziałek 12.30 - 13.00, środa 12.30 – 13.00